Jste-li na tomto webu, patříte zřejmě k těm, kteří chtějí poznat historii svého rodu.

Zvu Vás tedy na cestu za objevením Vašich předků. Dříve než začneme, musíte si ujasnit, co od genealogického výzkumu očekáváte a podle toho si vybrat z nabídky našich služeb. Klikem na příslušný čtverec se dozvíte víc…

 

                                          

 

Máte vybráno? V tom případě Vás poprosím o součinnost pro budoucí zpracování rodokmenu…

Nejdříve se pokuste shromáždit co nejvíce výchozích dat z domácích zdrojů. Vyptejte se příbuzných, navštivte rodinné hroby, prohledejte doklady. Z každého rodného, oddacího a úmrtního listu, z parte, dopisu či jiného dokumentu se pokuste vytěžit všechny informace – data, místa, jména, vztahy osob, povolání – a sepište je do základního přehledu. Pro budoucí zpracování je výhodné shromáždit fotografie jednotlivých osob (nejlépe s uvedením data a místa, kde byl snímek pořízen) a míst, kde rodiny žily. Ne vždy se v této přípravné fázi podaří najít data, jimiž by mohlo začít samostatné bádání v archivu. Tam bývají uloženy matriky jen cca do roku 1920. Novější, tzv. „živé“ leží dosud na příslušných obecních úřadech. Kdo tam může o vyhledání matričních záznamů žádat  a co je k tomu potřeba, se píše na stránkách ministerstva vnitra ČRA když máte konečně shromážděny výchozí údaje a data, nastává čas, aby naše spolupráce započala…

 

Print Friendly, PDF & Email